“Cal canviar la concepció d’empresa familiar per la de família empresària”

Entrevista a Joan Roure, professor d’IESE i director d’AEBAN (Asociación Española de Business Angels Network)

Anna Solana

(Publicat a l’Anella.cat el 28/04/09)

S’estan posicionant com una alternativa a la banca privada convencional. Són una excel·lent via per gestionar el patrimoni i sobretot per potenciar “l’esperit emprenedor i el talent” dels membres d’una família empresària, malgrat estar amarats de mites que Joan Roure s’encarrega de desterrar. Per al professor, els Family Office o unitats d’altres negocis i serveis a la família representen una fórmula “extremadament sana” per “seguir buscant oportunitats.”

Joan Roure (IESE)Els Family Office s’acostumen a associar a grans famílies o amb un patrimoni molt important…

No estan necessàriament lligats. No cal tenir 1.000 milions per posar en marxa un Family Office. Es pot tenir una estructura per a la distribució de patrimonis per actius, la gestió d’operacions o de carteres financeres i la participació en empreses invertides amb xifres molt menors. Existeix la falsa creença que les unitats d’altres negocis i serveis a la família són una fórmula molt sofisticada i moltes famílies no les consideren com a un projecte en sí mateix. És una llàstima perquè, sovint, molts dels membres d’una família empresària es converteixen en emprenedors de paper. Aquestes unitats els poden ser molt útils per recuperar el seu potencial emprenedor i, alhora, buscar oportunitats de negoci que encaixin amb les seves capacitats. Facilitar la carrera emprenedora dels membres de la família, a més, és la millor manera d’assegurar la permanència del patrimoni familiar. Cal canviar la idea d’empresa familiar per una concepció molt més àmplia de família empresària que pot aprofitar millor les oportunitats.

Quins són els factors que faciliten l’èxit d’aquestes unitats?

L’important és que hi hagi un projecte empresarial clar. Cal saber en quina direcció caminar. Si no hi ha un mínim de professionalitat i una estructura de govern per valorar les inversions, les possibilitats de fracassar són més grans. De la mateixa manera, és necessari que hi hagi un acord familiar de funcionament i un compromís per respectar-lo. Que apareguin conflictes, no és negatiu. El problema és no tenir la via i, sobretot, l’actitud per poder solucionar-los.

L’estructura familiar tolera menys el risc o no hi té res a veure?

El risc forma part de qualsevol decisió. La millor manera de gestionar-lo és diversificar, no només amb el tipus de negoci sinó en l’àmbit geogràfic. Potser Espanya en els propers tres o quatre anys no serà la panacea, però el món és molt gran i hi ha sectors menys afectats per la crisi que d’altres. Per a determinats projectes també pot resultar beneficiós unir-se a d’altres famílies. De fet, hi ha una tendència cap als Multifamily Office. Per això, és important fer un plantejament d’estratègia anual i decidir què es fa internament, què es delega en professionals i què es comparteix amb altres Family Office.

Vostè té contacte amb la comunitat emprenedora i la inversora. Com valora la iniciativa empresarial a Catalunya?

Tenim un gran potencial. Històricament sempre l’hem tingut. Però hem d’aconseguir promoure l’actitud emprenedora com a valor essencial. Això passa per educar en aquest sentit des de l’escola. Ser emprenedor és una de les opcions professionals que existeixen i això s’ha d’explicar des de la infantesa. En el món en què vivim, les probabilitats que algú hagi de ser emprenedor en algun moment de la seva vida professional són altíssimes. Es té la percepció que ser empresari és arriscat, però el risc més gran és no controlar el teu futur.

Hi ha prou inversors per donar suport a l’actitud emprenedora?

N’hi ha molts amb molt de potencial, però pocs que siguin actius. En aquests moments, és important promoure l’inversor privat (Business Angel). I no cal tenir molts diners per invertir i formar part d’un projecte empresarial. Tampoc no és necessari ser un analista eminent. Existeixen xarxes d’inversors, com AEBAN (Asociación Española de Business Angels Network), que permeten avaluar projectes amb criteris de contrast i, alhora, descobrir oportunitats. Els Business Angels també constitueixen una via excel·lent per entrar en el món dels Family Office. Molts van començar com a inversors privats.

Però en la situació econòmica actual, hi ha més por…

La situació econòmica és la que és. Ens hi hem d’ajustar al més aviat possible. És molt difícil, per no dir impossible, tornar a l’escenari que existia abans de la crisi i per això és necessari assumir el que està passant i sobretot estar atent per aprofitar les oportunitats que apareixen. Aquí i a altres parts del món. Hem de prendre la iniciativa.

El seu llibre es titula Transformar-se o desaparèixer. Què és imprescindible canviar en l’entorn empresarial actual per tirar endavant?

Hem de treballar l’actitud. El futur ens el creem nosaltres mateixos. Per això, hem de tenir una actitud proactiva i no esperar que ens resolguin els problemes. Ens hem d’acostumar a tenir alts i baixos i tenir una actitud positiva davant del canvi.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *